Warsztaty szkoleniowe policjantów i pracowników MOPS

0
905

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze wspólnie z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Jaworze zorganizowała już drugie warsztaty szkoleniowe pt. „Mechanizmy uzależnienia od środków psychoaktywnych a zachowania przemocowe w rodzinie”. Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych „Policja przeciwko przemocy”.
Podczas szkolenia omówione zostały mechanizmy i fazy powstawania uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz objawy ich zażywania, sposoby przyjmowania i rozpoznawania. Uwagę skupiono również na możliwościach motywowania do podejmowania terapii oraz całym procesie pomagania w sytuacjach, kiedy uzależnienie bądź szkodliwe zażywanie wpływa destrukcyjnie na funkcjonowanie człowieka i jego rodziny. Poruszono również kwestie wpływu zażywania środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, na rozpad relacji rodzinnych. Przedstawiono także zasady funkcjonowania oddziałów detoksykacyjnych w szpitalach oraz roli służb pomocowych w przypadkach diagnozowania uzależnienia.
W kolejnej części warsztatów policjanci zaprezentowali rodzaje substancji psychoaktywnych dostępnych na polskim rynku. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z atrapami dostępnych środków, metodach ich przyjmowania, porcjowania i produkcji.
Biorący udział w warsztatach mieli ponadto okazję bliżej się zapoznać, wzmocnić relacje zawodowe, a przede wszystkim wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w obszarze diagnozowania i przeciwdziałania uzależnieniom oraz ich wpływie na zjawisko przemocy w rodzinie.
Oficer Prasowy KPP w Jaworze
kom. Łukasz Kubiś

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię