Ponad 3 mln na rewitalizację

0
1099

Jak czytamy na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podjęta w lipcu przez Komisję Europejską decyzja w sprawie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym umożliwiła samorządowi województwa dofinansowanie kwotą niemal 40 milionów złotych kolejnych projektów w obszarze rewitalizacji w różnych miejscach Dolnego Śląska. Wśród gmin, które będą mogły realizować projekty w ramach Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, jest również gmina Mściwojów.
W ramach naboru gmina Mściwojów złożyła trzy wnioski, z których dwa uzyskały finansowanie w łącznej kwocie ponad 3,3 mln zł. To projekt pn. „Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej” oraz inwestycja pn. „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów”. Pierwszy z projektów w początkowej fazie został wybrany do dofinansowania z obniżonym poziomem dofinansowania. Dzięki przesunięciu dodatkowych środków projekt uzyskał dofinansowanie we wnioskowanej kwocie tj. ponad 310 tys. zł.
Kolejny projekt dotyczący rewitalizacji budynków folwarku w Mściwojowie znajdował się na tzw. liście rezerwowej i dodatkowe środki finansowe umożliwiły jego dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. w kwocie ponad 3 mln zł. Projekt ten stanowi pierwszy etap prac i obejmuje działania zmierzające do odbudowy jednego z trzech budynków wchodzących w skład folwarku i przywrócenie go społeczeństwu, jako obiekt aktywizacji społecznej i gospodarczej. W nowej formie funkcjonalnej zaproponowano, aby budynek A (dawna stodoła) stał się obiektem spełniającym funkcje społeczne. Zabytkowy folwark w Mściwojowie jest obiektem, który wymaga wkładu ogromnych środków finansowych, aby powstrzymać jego degradację i przywrócić go na nowo społeczeństwu. Jest to jednak niemożliwe przy zaangażowaniu jedynie środków własnych, stąd tak istotne jest dla nas uzyskane dofinansowanie. Warto wspomnieć, iż w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa wpłynęło 98 wniosków, do dofinansowania wybranych zostało znacznie mniej projektów – tych które uzyskały największą ilość punktów. Realizacja obu projektów rozpocznie się już wkrótce.
opr. AS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię