Turystyczny Ziemniak

0
729

6 października w samo południe na wiejskim stadionie w Muchowie odbyło się zakończenie 33. Rajdu Bulwa. Na miejsce zakończenia przybyło 90 młodych turystów pod opieką nauczycieli wspieranych przez rodziców. W rajdzie brały udział drużyny z następujących jaworskich szkół: SP 5 (op. Anna Orda), SP 4 (op. Anna Kurzydło), SP 2 (op. Iwona Zielińska), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (op. Marta Bander) oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (op. Grażyna Żmuda) oraz SP 16 z Legnicy (op. Krzysztof Skalik oraz Izabela Kwiatkowska).


Organizatorami Rajdu byli: Andrzej Kowalik – Komandor Rajdu i Grażyna Żmuda, współorganizatorka i jednocześnie opiekun grupy MOW w Jaworze. Rajd przygotowali wspólnie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz Komisja Turystyki Pieszej przy Zarządzie Oddziału PTTK w Jaworze.
Dla uczestników Rajdu przygotowano szereg konkursów. W konkursie wiedzy „Co wiem o ziemniaku” zwyciężył Bogusław Korzeb (MOW). Drugie miejsce zdobył Artur Czarnecki (SP 5), a trzecie miejsce zdobyła Hanna Maciejewska (SP 16). Poza konkursem wiedzy rozegrano szereg konkursów sprawnościowych. W kapkach Zwyciężył Sebastian Wąsiński przed Wojciechem Kozakiewiczem (obaj z MOW). Trzecie miejsce zajął Bartosz Pawlaczek ze SP 4. W skokach przez skakankę najlepszy wynik osiągnęła Zuzia Budzińska (SP 4). Na pucharowym podium miejsca wywalczyli również Samuel Detyna (SP 5) oraz Iza Bichuniak (SP 4). W konkurencji podbijanie piłeczki ping pongowej na przemian w kategorii dziewcząt zwyciężyła Hanna Otto (SP 4). Drugie miejsce zajęła Dominika Detyna (SP 5), a trzecie miejsce wywalczyła Anna Chudzio (SOSW ). W tym samym konkursie w kategorii chłopców zwyciężył Wojciech Kozakiewicz przed Bogumiłem Korzeb (obaj z MOW). Trzecie miejsce zajął Dawid Skowron z SP 2.
Rok ten jest rokiem szczególnym w naszej historii – obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. W związku z tym uczestnicy Rajdu mieli przygotować plakat nawiązujący do tej ważnej historycznej daty. Wszyscy podeszli z dużym zaangażowaniem i komisja miała problem z wyborem najładniejszego. W tej sytuacji postanowiono przyznać wszystkim wykonawcom pierwsze równorzędne miejsce. Wyróżniono prace następujących osób: Izabeli Bichuniak, Agaty Tympalskiej, Amelii Szczutkowskiej (cała trójka ze SP 4), Oliwii Jabłońskiej, Weroniki Duk (obie ze SP 16 w Legnicy), Anny Chudzio i Klaudii Kurpiel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a ze Szkoły nr 5 Jakuba Ślusarskiego, Borysa Lacman i Gosię Malisz.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs na „ najbardziej niepotrzebną” rzecz na rajdzie. Komisja w tej kategorii postanowiła przyznać trzy równorzędne pierwsze miejsca. Zdobyli je: Tomasz Różak z MOW, Jakub Ślusarski z SP 5 i Marcel Merchut z SP 5. Nie tylko dzieci walczyły o prymat w różnorodnych konkursach. Również opiekunowie grup rajdowych mogli wykazać się umiejętnościami praktycznymi. W konkursie na „najdłuższą obierkę” wygrał Krzysztof Skalik opiekun młodzieży ze SP 16 Legnica.
W imieniu organizatorów pragniemy podziękować koledze Henrykowi Gęsiorowi za pomoc w organizacji rajdu. Dziękujemy również rodzicom, którzy ze swoimi pociechami wędrowali, a jednocześnie wspomagali nauczycieli. Dziękujemy również sponsorom za ufundowanie nagród. Słowa podziękowania kierujemy do: Starostwa Powiatowego w Jaworze, Urzędu Miasta w Jaworze, Firmie KG TRADING z Legnicy.
A.K., G.Ż.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię