Marszałek przekazuje miliony na rewitalizacje

0
1299
fot. arch

Dzięki staraniom marszałka Cezarego Przybylskiego Komisja Europejska zgodziła się na przeniesienie dodatkowych niemal 40 milionów złotych na rewitalizację zdegradowanych obszarów naszego regionu. W regionie legnickim z tych pieniędzy skorzystają aż cztery gminy.                             

Podjęta w lipcu przez Komisję Europejską decyzja w sprawie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym umożliwiła samorządowi województwa dofinansowanie kwotą niemal 40 milionów złotych kolejnych projektów w obszarze rewitalizacji w różnych miejscach Dolnego Śląska.
Było to możliwe dzięki uzyskanej zgodzie na przeniesienie pieniędzy między działaniami.

− Pieniądze pozwolą zrealizować dodatkowych 18 projektów, które nie otrzymały dofinansowania w ogłoszonym we wrześniu 2016 roku konkursie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” skierowanym do  tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).  Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że nie dla wszystkich projektów wystarczyło wówczas pieniędzy.  98 wnioskodawców złożyło projekty na kwotę ponad 402 milionów złotych. Tym samym ponad trzykrotnie przekroczono wartość alokacji przeznaczonej na ten konkurs – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wówczas 77 wnioskodawców spełniło kryteria, lecz kwota przeznaczona na dofinansowanie była niewystarczająca i pozwoliła na wybranie jedynie 18 projektów. Wynegocjowana obecnie dodatkowa kwota niemal 40 milionów złotych pozwoli wesprzeć kolejne projekty, które w momencie wyboru spełniły kryteria i otrzymały wymaganą liczbę punktów.

– W regionie legnickim do finansowania zakwalifikowało się aż 5 projektów. Dwa z nich zostaną wykonane w gminie Mściwojów. Pierwszy zakłada rewitalizację zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów, a drugi remont i wyposażenie świetlicy we wsi Snowidza. Z kolei Jerzmanowa otrzymała pieniądze na utworzenie świetlicy wiejskiej na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Głogów wykorzysta przyznane dofinansowanie na budowę bulwaru nadodrzańskiego, a w Legnicy środki te zostaną przeznaczone na przebudowę ulicy Wrocławskiej na Zakaczawiu– wylicza Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Działania rewitalizacyjne, prowadzone w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”  mają charakter kompleksowy  i wynikają z Programów Rewitalizacji. Każda gmina chcąc ubiegać się o środki unijne z tego źródła musiała taki program opracować. Na 169 gmin
w województwie opracowało je aż 117.  Dolny Śląsk jako jeden  z pierwszych w kraju ogłosił konkursy infrastrukturalne na rewitalizację w ramach RPO na lata 2014-2020.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię