Zapachniało chlebem, powiało historią [FOTO]

0
2498

Potrójną uroczystość obchodzili mieszkańcy Godziszowej w niedzielę, 16 września. Rolnicy dziękowali za tegoroczne plony, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża odbył się odpust, a wieś świętowała historyczną datę swego istnienia. Dziękczynną mszę św. odprawił proboszcz ks. Ryszard Wołowski.

– Obchodzimy dzisiaj święto plonów naszej ziemi, jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W tym misternie wykonanym wieńcu dożynkowym kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim znojna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowych tradycji i do ziemi. Dożynki przypominają, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb. Niech to święto będzie naszą wspólną radością – mówiła na wstępie starościna Mirosława Zatorska, która wspólnie ze starostą – sołtysem Markiem Chmielem przyniosła w darze na ołtarz chleb i owoce. Dożynki i odpustowa msza św. nie były jednak tego dnia jedynymi okazjami do świętowania. Godziszowa obchodziła 700-lecie swego powstania. Dla upamiętnienia tej rocznicy wójt gminy Mściwojów Mariusz Foryś oraz Rada Sołecka Godziszowej ufundowali kamień granitowy. Był też wielki tort, którego każdy mógł skosztować. Krótką historię miejscowości przybliżyła zebranym przewodnicząca Rady Sołeckiej, Janina Funtowicz. Pierwszy źródłowy zapis o Godziszowej pochodzi z 1318 roku. Informuje on o gotyckim kościele, który był już we wsi. Obecnie jest to jednonawowa świątynia pw. Podwyższenia Krzyża Św. przebudowana w XVIII wieku. Według starych kronik najcenniejszym elementem kościoła był ołtarz, który został przeniesiony w inne miejsce. Ciekawym zabytkiem Godziszowej jest kamienny krzyż, zwany krzyżem pojednania lub pokutnym. Na ten zabytek z piaskowca natrafiono przy renowacji bramy kościelnej. Godziszowa jest wsią typowo rolniczą. Po poświęceniu obelisku dalsze uroczystości dożynkowe odbywały się na boisku. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla małych i dużych. Powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. Na stoiskach nie brakowało swojskich wiktuałów. Wokół placu ustawiono ciekawe dekoracje. Na scenie wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Snowidzy, a podsumowaniem dnia była zabawa z zespołem Rewers. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, sponsorom oraz wszystkim paniom, które upiekły pyszne ciasta i zaangażowały się w lepienie pierogów.