Zdolne NGO – konkurs

0
1629

Zdolne NGO to konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGOsy działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
Celami szczegółowymi Konkursu są: promocja działań na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe; zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych; promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe; wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych. Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”, zgłoszenia kandydatów do Tytułu należy przesyłać na ogólnodostępnym formularzu zgłoszeniowym. Dokumenty i formularze do pobrania dostępne są na stronie organizatora oraz na stronie powiatu jaworskiego.
Źródło: powiat jaworski, opr. SAD