SUDETY 2030: Konsultacje nad strategią dla regionu

0
1383

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyło się 6 lipca br. spotkanie konsultacyjne odnośnie projektu „Strategii Rozwoju Sudety 2030”. Gminę Jawor na spotkaniu reprezentowała Agnieszka Rynkiewicz, zastępca Burmistrza.
Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego dla gmin, w tym Gminy Jawor, z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych – potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.
Gmina Jawor aktywnie uczestniczy we wszystkich pracach związanych z tworzeniem tej strategii i jest w gronie ponad 100 samorządów, których wspólnym celem jest poprawa warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię