Nowy sprzęt dla strażaków

0
873

27 czerwca br. na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego, zakupionego dla Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu gminy Paszowice. Zadanie zostało dofinansowane ze środków finansowych Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Nowy sprzęt przedstawicielom jednostek OSP przekazał wójt Sebastian Oszczęda. Ponadto w uroczystości uczestniczyli radni Rady Gminy Paszowice oraz sołtysi z terenu gminy.
Sprzęt i wyposażenie zakupiono za łączną kwotę 76.876 zł, na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości (99 proc.) w wysokości 76.107,24 zł oraz wkład własny gminy (1 proc.) w kwocie 768,76 zł.
Zgodnie z rekomendacją zespołu weryfikującego wniosek, wyposażenie dotyczy następujących jednostek i asortymentu:
* OSP Paszowice – torba medyczna PSP R 1 w plecaku czerwonym z szynami Kramera oraz deską ortopedyczną – kwota brutto 5.076 zł;
* OSP Pogwizdów – defibrylator AED Philips zestaw z baterią, elektrodami i kluczem pediatrycznym – kwota brutto 11.800 zł;
* OSP Wiadrów – defibrylator AED Philips zestaw z baterią, elektrodami i kluczem pediatrycznym i zestaw hydrauliczny – kwota brutto 60.000 zł.
Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.
Całość zadania realizowała Maria Bobowska – inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpożarowej Ładu i Porządku Publicznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię