Wójt Jedlecka skwitowana

0
1622
????????????????????????????????????

27 czerwca br. odbyła się sesja Rady Gminy, na której między innymi zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za rok 2017 i udzielono absolutorium wójt Elżbiecie Jedleckiej.
Rada Gminy większością głosów zadecydowała o udzieleniu absolutorium wójt gminy Wądroże Wielkie za 2017 rok. Z tej okazji radni wręczyli Elżbiecie Jedleckiej bukiet kwiatów oraz złożyli serdeczne gratulacje.
Wójt podziękowała Radzie Gminy za pozytywną ocenę jej pracy. Podziękowała również wszystkim tym, którzy brali udział w realizacji budżetu w roku ubiegłym, współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, radnym, organizacjom działającym w gminie, sołtysom i radom sołeckim. Ponadto wyraziła nadzieję, że dalsza współpraca będzie układała się jak najlepiej i kolejne budżety gminy będą sprzyjały jej rozwojowi.
Łukasz Nowicki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię