Są pieniądze na bolkowski rynek

0
1790

Gmina Bolków uzyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na przebudowę nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt całkowity projektu wyniesie 9.429.903,18 zł (brutto), natomiast kwota dofinansowania to 7.396.380,05 zł, co stanowi 85 procent całkowitych wydatków kwalifikowanych. Środki własne gminy Bolków stanowić będą 2.033.523,13 zł, w tym 15 procent całkowitych wydatków kwalifikowanych i pokrycie wydatków niekwalifikowanych.Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2018-2019. Głównym celem projektu jest wzrost potencjału reprezentacyjnego i turystycznego miasta oraz poprawa jakości miejskiej infrastruktury technicznej. Zakres prac obejmuje: wymianę nawierzchni płyty rynku, wymianę nawierzchni chodników, placów, jezdni oraz miejsc postojowych; renowację, wymianę oraz wprowadzenie nowych elementów małej architektury; uporządkowanie zieleni, zarówno wysokiej jak i niskiej; przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic: Rynek, Jaworska, Farbiarska, Rycerska; montaż nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED, wykonanie podświetlenia studni i fontanny; wprowadzenie monitoringu miejskiego. Wniosek gminy Bolków ulokował się na drugim miejscu spośród 24 projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię