Powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci przedszkolnych

0
2883

10 listopada 2017 r. w Powiatowym Ośrodku Rozwoju i Edukacji w Jaworze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci przedszkolnych.
Do udziału w konkursie recytatorskim pt. „Zaczarowane wiersze ulubionych poetów – moje talenty, moje uzdolnienia” zaproszono wszystkie placówki przedszkolne, także z oddziałami przedszkolnymi. Konkurs ma na celu rozbudzanie świadomości posiadanych umiejętności i talentów, rozwijanie poczucia własnej wartości,rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do wspólnego, rodzinnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, dostarczanie dzieciom przedszkolnym doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich. Występy przedszkolaków oceniało jury w składzie: przewodnicząca komisji- Bogumiła Sokołowska,członkowie komisji- Jolanta Zaręba, Bożena Kęsicka.
Oceniano kulturę słowa, bezbłędną recytację, płynność wypowiedzi, poprawną wymowę, dobór wiersza oraz interpretację i tzw. ogólne wrażenie. Wszystkie przedszkolaki wywiązały się z zadania, więc wybór najlepszego recytatora był bardzo trudnym zadaniem dla jurorów.
W efekcie po naradzie wyłoniono zwycięzców. Konkurs dostarczył wiele emocji nie tylko organizatorom, ale także nauczycielom, rodzicom (również dziadkom), którzy przyszli oglądać swoje pociechy. Konkurs odbył się przy pełnej sali i wielkim aplauzie. Dyrektor PORE Dorota Domińska-Werbel zapowiada kontynuowanie nowej tradycji.