Muzyczna uczta dla ducha [WIDEO]

0
2050

Już po raz dziewiętnasty Jawor gościł wybitnych młodych artystów, którzy poświęcają się muzyce. W 19. Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych wzięło udział 23 zespoły ze szkół muzycznych I i II stopnia oraz 11 z Akademii Muzycznych. Ich muzyczne zmagania przez dwa dni oceniało jury pod przewodnictwem prof. Mieczysława Stachury z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Nad całością czuwała kierownik artystyczny Janina Duszeńko, prezes Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury.

Koncert finałowy laureatów odbył się w niedzielę, 19 listopada w ECMENie. Honorowy patronat nad projektem objęli burmistrz Emilian Bera i starosta jaworski Stanisław Laskowski. W tym roku Grand Prix jury postanowiło przyznać dla zespołu ALDO DUO z Akademii Muzycznej w Łodzi. Pierwsze miejsce wśród prezentujących się Akademii Muzycznych zdobyli Krystian Skubała i Bartosz Połomski DUO z AM we Wrocławiu. Drugie miejsce otrzymało DUO ACQUARIO z AM w Katowicach, a trzecie ex aequo CASOTTRIO z AM we Wrocławiu oraz Koziński i Krupa Duo z AM w Katowicach. Wyróżnienia zdobyli: Kwintet Dęty z AM w Łodzi, Kwintet Dęty z AM w Krakowie, Masseli – Brusiński Duo z AM we Wrocławiu, Duet Salto In Alto z AM w łodzi oraz Duo Francoforte z Bremen i Hamburga (Niemcy). Wśród szkół muzycznych pierwsze miejsce ex aequo zdobyło Trio Klarnetowe z PSM II st. z Wrocławia oraz Duo „La Plaine” z ZSM – SM II st. w Gdańsku Wrzeszczu. Drugie miejsce otrzymali: duet skrzypcowy OSM I st. we Wrocławiu, kwartet gitarowy OSM I i II st. we Wrocławiu oraz zespół „Musica A’Tre” OSM I i II st. we Wrocławiu. Trzecie miejsce przypadło w udziale trzem zespołom: perkusistom „DRUM BEAT” z PSM I i II st. w Nysie, trio gitarowemu z SM I i II st. w Lublinie oraz trio fortepianowemu POSM I i II st. w Katowicach. Wyróżnienia I stopnia otrzymali: kwintet akordeonowy ZSM w Legnicy, kwartet perkusyjny OSM I i II st. we Wrocławiu, kwartet puzonowy I i II st. w Bytomiu i trio fletowe OSM I i II st. we Wrocławiu. Wyróżnienia przyznano ponadto dla: trio „Kapadaster” ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Jaworze – JSRK, kwintetu strunowego SM w Gródku (Ukraina), duetu fortepianowego OSM I i II st. we Wrocławiu.