Gmina Udanin z kolejną dotacją na edukację

0
3001
gmina Udanin

  W październiku br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn: „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”. Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów Gimnazjum w Ujeździe Górnym kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w tym zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym  z niepełnosprawnością, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Dodatkowo projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Wartość projektu wyniosła 275 400,00 zł., w tym kwota dotacji ze środków UE 234 090,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa 27 540,00 zł., wkład własny gminy 13 770,00 zł. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2019 r.

inf. gmina Udanin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię