Gmina Udanin z kolejną dotacją na edukację

0
3020
gmina Udanin

  W październiku br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn: „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”. Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów Gimnazjum w Ujeździe Górnym kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w tym zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym  z niepełnosprawnością, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Dodatkowo projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Wartość projektu wyniosła 275 400,00 zł., w tym kwota dotacji ze środków UE 234 090,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa 27 540,00 zł., wkład własny gminy 13 770,00 zł. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2019 r.

inf. gmina Udanin