Będą nowe chodniki

0
1798

Udzielenie przez Gminę Dobromierz pomocy rzeczowej Powiatowi Świdnickiemu w zakresie realizacji zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Dobromierz to wynik ostatnich uzgodnień sesyjnych.

Gmina Dobromierz zobowiązała się do udzielenia pomocy w formie niezbędnych materiałów budowlanych, tj. kostki kamiennej, krawężników i obrzeży kamiennych na potrzeby budowy chodnika w Dobromierzu na odcinku od ośrodka zdrowia do parkingu przed kościołem parafialnym oraz kostki kamiennej, krawężników i obrzeży betonowych na potrzeby budowy chodnika w Roztoce, odcinek remiza – most. Powiat Świdnicki zobowiązał się do współfinansowania przedmiotowych zadań w formie pokrycia kosztów pozostałych materiałów niezbędnych do budowy chodników i robocizny.

Koszty budowy chodników w Dobromierzu i w Roztoce są wysokie, w związku z tym uznaliśmy, że nawiązanie współpracy pomiędzy naszymi jednostkami i wspólne działanie na rzecz mieszkańców jest zdecydowanie zasadnym rozwiązaniem. Inwestycja nie tylko poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ale także podniesie walory estetyczne tych dwóch sołectw – podsumowuje wójt Jerzy Ulbin.

 inf. fot. gmina Dobromierz

gmina Dobromierz