Piękna Wieś Dolnośląska

0
952
gmina Dobromierz

Konkurs, organizowany po raz dziewiąty, ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich, ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń, jest także jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.

W roku bieżącym Konkurs zorganizowany zostanie w IV kategoriach:

  • „Najpiękniejsza Wieś”

  • „Najpiękniejsza Zagroda”

  • „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”

  • „Najlepszy Start w Odnowie Wsi”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i zaprezentowanie swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich. Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 maja 2017 r.

O wyborze laureatów zadecyduje komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Bukało – tel. 76 870 17 92 wew. 208.

Więcej informacji na: www.umwd.pl w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.

inf. gmina Dobromierz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię