Wójt gminy Mściwojów z absolutorium

0
1868

Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mściwojów na sesji 22 czerwca 2016 r.

Radni po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia oraz po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Mariuszowi Foryś. Decyzja radnych oznacza, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze, a udzielone absolutorium jest wyrazem ostatecznej, pozytywnej oceny jego działalności.

Gratulacje z tytułu udzielonego absolutorium złożyli pracownicy Urzędu Gminy oraz radni, sołtysi i kierownicy jednostek.

Pan Wójt w kilku słowach podziękował za wspólny sukces i udzielenie absolutorium.

Ponadto na sesji dokonano niezbędnych zmian budżetowych, wyrażono zgodę na przyjęcie od Powiatu Jaworskiego zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową, polegającego na przebudowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Godziszowa oraz dokonano zmian w budżecie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

inf.www.msciwojow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię