Kolejny rok trzeźwego pomagania

0
1633
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy AZYL w Jaworze podsumował kolejny rok swojej działalności.

azyl1024bPrezes Dariusz Kudłacz wraz z Zarządem przedstawili członkom stowarzyszenia sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok. Stowarzyszenie osiągnęło zakładane cele. W siedzibie stowarzyszenia w Zamku od poniedziałku do piątku otwarty był Klub Abstynenta. Dwóch terapeutów prowadziło punkt konsultacyjny i zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadzone były grupy wsparcia i dyżury pierwszego kontaktu. Co czwartek miały miejsce zebrania członków stowarzyszenia. W każdy piątek dzieci i młodzież spotykali się w świetlicy „Słoneczko”, gdzie mogli się twórczo rozwijać i miło spędzić czas. Klubową tradycją są też różne spotkania okolicznościowe – z okazji Sylwestra, Dnia Kobiet, Wielkanocy, Dnia Dziecka, Mikołaja, Wigilii czy różnych rocznic. Odbyło się kilka wyjść w plener, wyjazd integracyjno-terapeutyczny oraz zorganizowana została Spartakiada Rodzin Abstynenckich. Członkowie stowarzyszenia wyjeżdżali też na spotkania integracyjne do innych klubów abstynenckich. W kwietniu 2015 r. jaworski Klub Abstynenta obchodził 30-lecie swojego istnienia. W minionym roku dzięki pozyskanym funduszom z 1 procenta przeprowadzono remont głównego pomieszczenia w siedzibie stowarzyszenia. Ponadto szeroko prowadzona była współpraca z Bankiem Żywności – pomoc w przekazywaniu żywności osobom potrzebującym.

Wszystkie podejmowane działania skupione były na propagowaniu życia bez nałogów, pomagały w odbudowywaniu naderwanych więzi rodzinnych, a także w poprawie komunikacji w małżeństwie i z dziećmi. Nastawione były także na akceptację faktu bycia osobą uzależnioną lub współuzależnioną, nabycie umiejętności zapobiegania nawrotom picia, zachowań asertywnych i abstynenckich. Podsumowaniem zebrania sprawozdawczego były wielkanocne życzenia i podzielenie się jajkiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię