Budżet gminy Polkowice na 2022 rok

0
86

Budowa dwóch rond, dróg dojazdowych do kopalni, nowego zakładu opiekuńczo-leczniczego, modernizacja „Grzybka” – to niektóre inwestycje, jakie będą realizowane w przyszłym roku. Mieszkańcy nadal będą mogli korzystać z programów zdrowotnych. Spore nakłady są na oświatę, sport czy opiekę społeczną. Rada miejska uchwaliła budżet gminy Polkowice na rok 2022.   

 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną na temat projektu uchwały budżetowej gminy Polkowice na przyszły rok.

– Jest to budżet rozważny i odpowiedzialny, pozwalający w trudnych czasach utrzymać dalszy rozwój inwestycyjny i społeczny naszej gminy – podkreśla Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania – dodaje burmistrz.

W przyszłym roku dochody budżetu gminy wyniosą 304 miliony złotych, a wydatki – 320 milionów złotych, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 67 milionów złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65 milionów złotych. Deficyt budżetu w wysokości ponad 15 milionów złotych zostanie pokryty, między innymi, z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

– Budżet został ułożony w taki sposób, żeby zabezpieczyć wydatki w stopniu gwarantującym prawidłowe funkcjonowanie szkół, przedszkoli, żłobka, pomocy społecznej, utrzymanie gminy zarówno w zakresie dróg, oświetlenia jak i terenów zielonych, a także programy zdrowotne i inne świadczenia z zakresu ochrony zdrowia, działalność stowarzyszeń społecznych i sportowych – mówi Katarzyna Gryś, skarbnik gminy.

– Przy podejmowaniu decyzji co do zadań, których realizacja ma nastąpić w roku 2022 kierowano się następującymi kryteriami: dokończenie zadań kontynuowanych, realizacja inwestycji z przyznanym dofinansowaniem zewnętrznym oraz inwestycje priorytetowe ze względu na bezpieczeństwo.

W przyszłym roku kontynuowana będzie modernizacja polkowickich dróg. Rozpocznie się budowa dwóch rond: na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II, ul. K.B. Kominka i Alei Józefa Piłsudskiego, czyli dawnej „trójki” oraz na skrzyżowaniu ulic Kopalnianej i Działkowej (na odcinku DW 331). Powstaną drogi dojazdowe do zakładów górniczych na terenie gminy – w ramach programu „Bezpiecznie na szychtę”.

W planach są jeszcze: dokończenie przebudowy pałacu w Suchej Górnej, rewitalizacja parków na terenie gminy oraz rozbudowa stadionu miejskiego. Gmina nadal będzie współfinansować termomodernizację budynków mieszkalnych w ramach programu poszanowania energii. Kolejne inwestycje to budowa nowego zakładu opiekuńczo-leczniczego i budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza, modernizacja „Grzybka”.