Pieniądze z rządowego programu trafią do biblioteki

0
24

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego za dotację z programu rządowego wyposaży szkolną bibliotekę. Placówka pozyskała 12 tys. zł.

Nowości wydawnicze oraz nowy sprzęt i meble do biblioteki szkolnej zakupi Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach. Wszystko to dzięki udziałowi w rządowym projekcie.

– Aby jeszcze lepiej kształtować u polkowickich uczniów umiejętność czytania Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przystąpiła do programu rządowego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – mówi Alicja Kamecka, dyrektorka Wydziału Oświaty i Kultury w UG Polkowice.

Dzięki udziałowi programie szkoła będzie mogła doposażyć swoją bibliotekę, a także podjąć działania w ramach promocji czytelnictwa.

–  Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia  w  procesie  kształcenia,  wynikająca  wprost z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Mając na uwadze fakt, iż nawet drobne  zmiany  wyposażenia  wnętrza  biblioteki  szkolnej  mogą  wpłynąć  na  organizację przestrzenną  biblioteki  i  odmienić  postrzeganie wizerunku biblioteki, jako miejsca przyjaznego  uczniom,  które  warto  odwiedzić, szkoła w ramach otrzymanej dotacji, oprócz zakupu nowości wydawniczych, doposaży również pomieszczenia biblioteki w nowe sprzęt i meble – mówi Alicja Kamecka.

Łączna kwota jaką Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego wyda na realizację zaplanowanych zadań w ramach programu wyniesie 15 tysięcy złotych, w tym 12 tysięcy złotych w ramach dotacji oraz 3 złotych w ramach wkładu własnego.

– Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej sprawiają  kłopoty  wychowawcze,  mając  lepiej  rozwiniętą  wyobraźnię  umożliwiającą obiektywne  spojrzenie  na  zachowania  własne  i  innych, w konsekwencji  lepiej  radzą  sobie z obowiązkami  szkolnymi,  a  także  funkcjonowaniem w społeczności  szkolnej.  Zatem bardzo ważne  jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na poziomie szkoły podstawowej. Z  tego  też względu  istotnym  jest  zapewnienie  w bibliotekach szkolnych możliwie powszechnego  dostępu do lektur szkolnych i  nowości  wydawniczych, w tym książek historycznych poświęconych, m.in. historii Polski XX wieku  –   mówi Alicja  Kamecka dyrektorka Wydziału Oświaty i Kultury w UG Polkowice.