Opozycjoniści w Encyklopedii Solidarności

0
57

Około stu działaczy opozycji antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego ma już swoje biogramy w Encyklopedii Solidarności. Część opozycjonistów osobiście odebrała swoje egzemplarze podczas spotkania, zorganizowanego na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

 

Każdej z osób, których biogramy znalazły się w tomie 3. i 4. Encyklopedii Solidarności, zostały wręczone egzemplarze publikacji. Przekazywali je dr Kamil Dworaczek, naczelnik wrocławskiego IPN, oraz dr Grzegorz Waligóra i Łukasz Sołtysik – pracownicy naukowi Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu. O wkładzie Solidarności zrodzonej w zakładach pracy Zagłębia Miedziowego mówił po spotkaniu Łukasz Sołtysik, który od wielu lat bada ten wątek.

– Pierwotnie zaplanowaliśmy około 75 biogramów osób z tego terenu. Jednak w trakcie prowadzenia badań okazało się, że skala działań „Solidarności” w Zagłębiu Miedziowym była dużo wyższa niż początkowo sądziliśmy. Dlatego 75 biogramów zostało przygotowanych jakby w pierwszym rzucie, natomiast wszystkich osób, które tutaj działały, jest ujętych około stu. I nie wykluczam, że będą dopisywane kolejne – mówi Łukasz Sołtysik.

Ogromny wkład w odszukiwanie osób, które na początku lat 80. ubiegłego wieku działały w strukturach związkowych, ma Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego, na czele którego stoi Jan Tabor.

– Zacieśnialiśmy tę współpracę od dłuższego czasu, ale od dwóch lat kiedy powstało nasze stowarzyszenie, ta współpraca weszła na wyższy poziom. My także skupiamy się na odnajdywaniu osób, które w czasach PRL działały w strukturach opozycyjnych „Solidarności”. Nie jest to łatwe, ale z uwagi na dobrą współpracę z samorządami Polkowic, Lubina czy Głogowa, udaje nam się docierać do większości z tych osób – mówi Jan Tabor.

Promocja publikacji „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989 t. 3 i 4” była wydarzenie zorganizowanym wspólnie przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego oraz Gminę Polkowice. Wydarzenie objęli honorowym patronatem Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki oraz przewodniczący Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski.