Cenne numizmaty w Jaworze!

0
158

Unikatowy depozyt złożony z monet i medali związanych z historią księstwa świdnicko-jaworskiego wypożyczyło Muzeum Regionalne w Jaworze z Biblioteki Martina Opitza w Herne. Numizmaty – dotąd nie zbadane – będzie można zobaczyć w Polsce dzięki życzliwości naszych niemieckich kolegów: dyrektora biblioteki dr Hansa – Jakoba Tebartha, byłego dyrektora biblioteki dr Wolfganga Kesslera oraz dr Arkadiusza Danszczyka.
Współpracę z historykami nawiązał dyrektor muzeum, Arkadiusz Muła. W 2017 roku do polskiej instytucji trafiły eksponaty ze zlikwidowanej Heimat Stube w Herne (Nadrenia Północna – Westfalia) – izby regionalnej przedwojennych mieszkańców Jawora. W 2019 roku pozyskane artefakty uzupełnione o podarowany przez Niemców księgozbiór zaprezentowano na wystawie „Jaworzanie jaworzanom. Dar z Herne”. W zbiorach dawnych mieszkańców regionu Dolnego Śląska znajdowało się również 12 numizmatów, których depozytariuszem stałą się Fundacja Biblioteki Martina Opitza. Kolekcja, na którą składają się monety i medale posiada dużą wartość historyczną. Jej ozdobą jest XIV-wieczny złoty floren księcia Bolka II Świdnicko – Jaworskiego, znany tylko z kilkunastu egzemplarzy na świecie. Okazją do zbadania depozytu z Herne będzie Sympozjum Numizmatyczne, które odbędzie się w lipcu tego roku w Muzeum Regionalnym w Jaworze we współpracy z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym.
(MRJ)