Zryw Wolnych Serc

0
49

„Zryw Wolnych Serc” to coroczna ogólnopolska akcja organizowana wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w placówkach oświatowych gminy Wądroże Wielkie. Głównym celem happeningu jest propagowanie życia bez używek, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością za własne zdrowie oraz pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień.
Jak co roku, wszyscy razem położyli dłonie na swoich sercach i przez 60 sekund wybijali jego rytm. To symboliczny „Zryw Wolnych Serc”, serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc silnych i pomocnych innym. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą.
(WW)