Pogadanka z wychowankami internatu SOSW

0
73

Jaworscy policjanci dbając o kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów, a także propagując pozytywny wizerunek policji wśród młodzieży, przeprowadzają pogadanki z dziećmi i młodzieżą na terenie całego powiatu. Profilaktyk z jaworskiej komendy tym razem odwiedził wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze omawiając problem przestępczości wśród nieletnich, przemocy rówieśniczej i odpowiedzialności prawnej w tym zakresie.
Spotkanie z wychowankami internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze zostało zrealizowane w ramach prowadzonych przez jaworską komendę programów profilaktycznych. Młodzież dowiedziała się jak reagować w przypadku doświadczenia przemocy rówieśniczej, a także domowej. Policjant wyjaśnił uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz poinformował, kiedy za swoje czyny odpowiadają jako nieletni, a kiedy już jako dorośli.
W spotkaniu z młodzieżą policyjny profilaktyk skoncentrował się także na szeroko rozumianej profilaktyce uzależnień. Funkcjonariusz przekazał wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających oraz ich negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka, a także konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem, czy rozprowadzaniem narkotyków. Zgromadzeni wychowankowie byli uświadamiani również pod kątem cyberprzemocy oraz zagrożeń w Internecie.
źródło: KPP w Jaworze