Nowy plac zabaw w Jugowej

0
97

Dobiegły końca prace przy organizacji placu zabaw w Jugowej. Dzięki grantowi od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, który Gmina Dobromierz otrzymała w ramach programu dobrosąsiedzkiego “WzMOCnij swoje otoczenie”, możliwe było zakupienie części urządzeń zabawowych wraz z montażem, elementami rekreacyjnymi i nasadzeniami.
– Cel programu PSE jakim jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu został osiągnięty. Nowoczesne, efektowne i przede wszystkim bezpieczne urządzenia zabawowe, zwiększą atrakcyjność pobytu w spokojnej strefie rekreacyjnej w Jugowej – komentuje wójt Jerzy Ulbin.
Na realizację przedsięwzięcia wsparcia finansowego gminie udzieliły Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w ramach programu dobrosąsiedzkiego “WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Celem programu jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa.
(DBR)