Świętowali Dzień Europy

0
182

W dniach poprzedzających Dzień Europy – święto europejskich państw, odbyły się w Szkole Podstawowej w Paszowicach zajęcia o tematyce europejskiej. Dzień Europy obchodzony jest 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja, natomiast w państwach Unii Europejskiej obchodzi się go oficjalnie 9 maja.
Najmłodsi poznali na zajęciach języka niemieckiego nazwy krajów sąsiadujących z Polską oraz utrwalili wiedzę na temat innych krajów Unii Europejskiej. Dzieci poznały wybrane budowle i symbole innych narodów, oglądały prezentację o Europie. Jednym z zadań było wykonanie pracy plastycznej „Jestem Europejczykiem”. W klasach starszych podczas zdalnych zajęć z języka niemieckiego uczniowie rozwiązywali quizy o krajach europejskich, sprawdzając swoją wiedzę z tego zakresu. Poprzez wychowanie patriotyczne i europejskie uczniowie przygotowywali się do bycia odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi swój kraj i kontynent, którzy szanować będą drugiego człowieka i jego prawa.
Beata Makuch