Bezpiecznie przez torowisko

0
486

Policjanci jaworskiej komendy przypominają, że nieostrożny wjazd na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, często nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący przy przejeżdżaniu przez torowisko zachował szczególną ostrożność, a w przy dojeżdżaniu do przejazdu kolejowego bez zapór zastosował się do znaku STOP.
Pamiętajmy, że każdy kierujący zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory powinniśmy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Oczywiście powinniśmy poruszać się pojazdem zawsze z taką prędkością, aby móc go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjedzie pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające nadaje sygnał czerwony zabraniający wjazdu na przejazd. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usuńmy go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, zróbmy wszystko aby ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
Pamiętajmy także, że kierującemu pojazdem zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Nie wolno wjeżdżać na przejazd również, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Zabronione jest także wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim oraz omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
Przypominamy także, że przejazdy i przejścia kolejowe dzielimy na następujące kategorie:
1) kategoria A – przejazdy użytku publicznego z rogatkami lub przejazdy użytku publicznego bez rogatek, na których ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych,
2) kategoria B – przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami,
3) kategoria C – przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei,
4) kategoria D – przejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej,
5) kategoria E – przejścia użytku publicznego,
6) kategoria F – przejazdy i przejścia użytku niepublicznego.

źródło: KPP w Jaworze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię