Plac zabaw doposażony

0
278

Gmina Dobromierz w ramach tegorocznego budżetu przeznaczyła kwotę ponad 350 tys. zł na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego.
Wydatkowanie środków przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Mieszkańcy sołectwa Szymanów wyodrębnioną pulę środków przeznaczyli m.in. na doposażenie placu zabaw, z którego lada moment będą mogli korzystać nasi najmłodsi mieszkańcy.
(DBR)