Zmiany w Polskim Związku Emerytów w Jaworze

0
623

Pani Jadwiga Kaczmarek, dotychczasowa skarbnik Związku Emerytów i Rencistów oficjalnie złożyła rezygnację na ręce przewodniczącej Zarządu Okręgu, w związku z czym należało po dwutygodniowym statutowym okresie zwołać zebranie Zarządu Rejonowego Oddziału w Jaworze.

Spotkanie odbyło się 11 marca z udziałem przewodniczącej Zarządu Okręgu Marii Lawery-Zupańczyk wraz z sekretarz Grażyną Kiełczykowską i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Okręgu Krystyną Koronowską. Zebranie poprowadziła Hanka Gwiździł, przewodnicząca jaworskiego oddziału rejonowego. Rozpoczęto je minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłej Kol. Jadwigi Dołębskiej.
Jadwiga Kaczmarek przedstawiła sprawozdanie budżetowe za miniony rok 2020 i plany na ten rok. Ocenę pracy kol. Jadwigi Kaczmarek oceniła i sprawdzała komisja rewizyjna, a protokół przeprowadzonej kontroli przeczytał przewodniczący Komisji rewizyjnej kol. Czesław Wawrzkowicz. Jadwiga Kaczmarek otrzymała wiele pochwał za wzorową działalność przez trzynaście lat piastowania społecznej funkcji skarbnika. Podziękowania złożyła także w imieniu władz okręgowych kol. Maria Lawera-Zupańczyk, wręczając ustępującej kol. skarbnik złotą odznakę PZEiR i kwiaty.
Do pełnienia funkcji skarbnika wytypowano dwie osoby: Janinę Drogoś i Elżbietę Juszczak, obie z doświadczeniem zawodowym w tym kierunku. Wyboru dokonano poprzez głosowanie. Zwyciężyła Elżbieta Juszczak, która przejęła obowiązki skarbnika PZEiR. Kolejnym punktem zebrania był wybór uzupełniający siedmiu członków zarządu. Na zakończenie przewodnicząca Maria Lawera pogratulowała nowej kol. skarbnik i nowo wybranym członkom zarządu, życząc owocnej pracy i satysfakcji z działalności społecznej.