LGD – szansa na dodatkowe środki

0
371

Pomimo pandemii i wielu utrudnień z nią związanych, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” realizuje założony Plan Komunikacji zgodnie z zaplanowanym Harmonogramem na 2021r. Zapowiada się kolejny pracowity i ciekawy rok. Biuro LGD aktualnie realizuje od jesieni 2020 r. projekt współpracy 7 Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”.

W ramach tego działania biuro rozdysponowało 40 drewnianych Geopółek pośród lokalnych galerii, pensjonatów, restauracji, hoteli, punktów informacji turystycznej i zagród edukacyjnych z obszaru LGD. Geopółki okazały się świetną formą reklamy lokalnych wyrobów oraz formą promocji Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. W ramach tego projektu biuro pracuje również nad Katalogiem produktów lokalnych, a niebawem zostanie ogłoszony konkurs na Geogadżety.
W najbliższym czasie ruszy również realizacja kolejnej operacji własnej LGD pn. „Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w szkołach Partnerstwa Kaczawskiego”. Projekt będzie miał na celu podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów – poprzez przygotowanie koncepcji 5 gier edukacyjnych o tematyce związanej z Krainą Wygasłych Wulkanów oraz realizację cyklu zajęć edukacyjnych o tematyce regionalnej. Projekt tym razem skierowany będzie do najmłodszych mieszkańców naszego regionu. W szkołach, w każdej z 14 gmin Partnerstwa Kaczawskiego, dla starszych i młodszych klas odbędą się zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, w zależności od możliwości na miejscu, albo zdalnie. Ponadto projekt zakończy się dwoma konkursami o tematyce regionalnej dla dwóch grup wiekowych dzieci w wieku szkolnym.
Jeszcze wiosną tego roku rozpoczniemy realizację 3 nowych projektów grantowych, które zawieźliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu ubiegłego roku. Po zakończeniu weryfikacji wniosków i podpisaniu umów z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, LGD podpisze umowy na realizację 15 grantów i przekaże środki na kwotę blisko 300 tys. zł.
Jeszcze w tym półroczu Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie ogłosi z pozostałych oszczędności i wyliczonych różnic kursowych 3 nabory wniosków: na podejmowanie działalności gospodarczej (alokacja ok. 600 tys. zł), na rozwój działalności gospodarczej (alokacja ok. 1.345.870 zł) oraz na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (alokacja ok. 856.428 zł). Szczegółowe wyliczenia trwają nadal, dlatego biuro LGD nie podaje jeszcze dokładnych kwot związanych z w/w naborami, a sam proces zmiany LSR i dostosowania do kwot Euro musi zostać zaakceptowany aneksem przez Zarząd Województwa.
Okazuje się, że to nie koniec środków dla naszego regionu. Na posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER (GTL), które odbyło się on-line 11 marca br., pani Katarzyna Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawiła zakres zmian w PROW 2014-2020 w działaniu LEADER. Więc jakie czekają nas zmiany? Okres programowania 2014-2020 zostanie wydłużony o 1,5 roku, a dodatkowa alokacja dla działania M.19 LEADER to ogółem dla całego kraju 179.673.110 Euro. Kwotę tę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygospodarowało z innych działań. Dla LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie to prawdopodobnie ok. 3 mln zł dodatkowych środków, z których prawdopodobnie na koniec tego roku ogłoszone by zostały kolejne nabory, przy czym co najmniej 35% tych dodatkowych środków będzie musiało być przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. LGD wnioskując o te dodatkowe środki będzie musiało przedstawić propozycję aktualizacji planu działania LSR wraz z budżetem LSR oraz dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane nowe wskaźniki, jak również wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością. LGD będzie musiała wykazać, że proponowane dodatkowe wskaźniki wpisują się w diagnozę obszaru LGD, dlatego też jeśli będzie wymagała tego sytuacja, LGD dokona aktualizacji diagnozy obszaru LGD w celu wskazania zgodności proponowanych dodatkowych wskaźników z tą diagnozą.
Tak więc rok 2021 będzie kolejnym pracowitym rokiem dla Zarządu i pracowników LGD, obfitującym w nowe projekty i wyzwania, którym nawet Covid nie powinien być straszny.

Biuro LGD
Partnerstwo Kaczawskie