Sudecki Dom Nasion działa

0
255

Kilkadziesiąt rodzajów nasion różnych gatunków warzyw już trafiło do Sudeckiego Domu Nasion – społecznej inicjatywy, która w niedzielę, 14 marca, zainaugurowała swoją działalność w „Ptasiej Dolinie – Domu Spotkań Twórczych” w Nowej Wsi Wielkiej. Projekt zainteresował nie tylko miłośników ogrodnictwa i nasiennictwa, ale również lokalny samorząd – wójt Sebastian Oszczęda już planuje, w jaki sposób ta unikalna inicjatywa może wpłynąć na rozwój gminy Paszowice.
Sudecki Dom Nasion zainicjowały osoby, które w tradycyjny, ekologiczny sposób uprawiają swoje ogrody oraz chronią rośliny uprawne, zbierając nasiona. Celem tej społecznej inicjatywy – unikatowej w skali kraju – jest połączenie grupy ogrodników, bardziej i mniej doświadczonych w zachowywaniu nasion, którzy będą współpracować ze sobą, wymieniając się nasionami w ramach lokalnego „banku nasion”, zlokalizowanego właśnie w Nowej Wsi Wielkiej.
Autorki projektu – Danuta Nowak i Marta Smyka – chcą również podnieść świadomość lokalnej społeczności na temat znaczenia różnorodności roślin i nasion oraz potrzeby ochrony lokalnych, starych odmian roślin uprawnych. Ponadto Społeczny Dom Nasion będzie miał również wymiar edukacyjny, gdyż w gospodarstwie „Ptasia Dolina” realizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuki i edukacji przyrodniczej (w tym również ogrodniczej), warsztaty z zakresu głębokiej ekologii, prowadzenia naturalnych ogrodów czy leśnych przedszkoli.
Partnerami projektu są Fundacja Agro-Perma-Lab i stowarzyszenie Arche Noah z Austrii, a patronatem objęło Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Projekt jest współfinansowany przez Community Seed Banks Academy.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Sudeckiego Domu Nasion można znaleźć na stronie internetowej https://www.facebook.com/PtasiaDolina.