Lutowa sesja Rady Gminy

0
267

Podczas lutowej sesji Rady Gminy Dobromierz wprowadzono szereg zmian w obrębie budżetu gminy, zabezpieczając m.in. środki na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie, rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gniewkowie i w Borowie, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu, wykup działek pod budowę drogi wewnętrznej w Szymanowie, położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Dzierzkowie, Serwinowie i w Borowie, wykonanie kominów kotłowni olejowej w szkole w Roztoce, czy rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kłaczynie.
Zaplanowano również wykorzystanie z nadwyżki budżetowej z roku 2020 kwoty ponad 1,9 mln zł na udział środków własnych w zadaniach inwestycyjnych pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” i “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – II Etap”. Do budżetu wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap”. Zwiększono ponadto udział środków własnych w zakresie budowy boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym w Dobromierzu.
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa oraz możliwość regulowania należności podatkowych w kasie Urzędu i poprzez bankowość elektroniczną podjęto decyzję o odstąpieniu od poboru podatków w drodze inkasa.
Ze względu na niekorzystną wysokość budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027, Rada Gminy Dobromierz wydała apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu znaczne zwiększenie puli środków unijnych dla naszego regionu.
(DBR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię