Budżet przyjęty jednogłośnie

0
323

Podczas styczniowej sesji Rady Gminy Dobromierz, jednogłośnie przyjęty został budżet gminy na 2021 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 43.401.928 zł, zaś wydatki wyniosą 46.251.872 zł. Mimo trudnej sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa dobromierscy samorządowcy w nowym roku na inwestycje przeznaczą aż 19 milionów złotych.Najważniejszym i najbardziej kosztownym zadaniem przewidzianym do realizacji w bieżącym roku pozostaje kanalizacja sanitarna, stąd na jej budowę w Borowie, Roztoce i Jugowej oraz drugi etap budowy oczyszczalni w Aglomeracji Gniewków przewidziano w tym roku 13,73 mln zł. Kanalizacja w Szymanowie i Jaskulinie to koszt 2,58 mln zł. W budżecie ujęto również budowę wodociągu w Pietrzykowie za kwotę 2 mln zł. Nie zabraknie też działań związanych z remontem dróg, wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, czy zadań wielokrotnie powiązanych z funduszem sołeckim a dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy.
– Budżet 2021 roku jest projektem rekordowym. Można śmiało powiedzieć, że będzie to rok inwestycji – komentuje wójt Jerzy Ulbin.
(DBR)