Bolków w czołówce!

0
393

Narodowe Centrum Kultury wysoko oceniło projekt złożony przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, kierowane przez Katarzynę Doszczak-Fuławkę. NCK wyłonił 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. Złożonych zostało 232 wnioski z czego bolkowski uplasował się na 11. miejscu i otrzymał 100% wnioskowanej kwoty. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł.
Projekt Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne to działanie dwuetapowe. Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu wnikliwej diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców.
– Do osiągnięcia postawionego sobie celu wykorzystamy aktywne metody badawcze, takie jak: warsztaty, spotkania czy wywiady. Maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 8 tys. zł brutto. Głównym celem zadania jest wprowadzenie nowatorskich działań animacyjnych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, która przedstawi potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej gminy Bolków. Pomoże nam to w odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej oraz umożliwi rozwój kapitału społecznego i kulturowego – uzasadnia dyrektor CKB Katarzyna Doszczak-Fuławka.
Przewidywane rezultaty to przede wszystkim zmiana wizerunku domu kultury z miejsca zamkniętego na placówkę otwartą, wspólną dla wszystkich mieszkańców, pozwalająca na odkrywanie talentów i wzmocnienie potencjału społecznego.
– Chcemy stworzyć przestrzeń do realizacji wspólnych inicjatyw wraz ze społecznością lokalną. Projekt pozwoli wzmocnić rolę domu kultury w życiu mieszkańców Gminy Bolków – dodaje dyrektor CKB Katarzyna Doszczak-Fuławka.
Drugi etap projektu to działania mające na celu realizację od trzech do siedmiu inicjatyw zaproponowanych przez mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 22 tys. zł brutto i jest tylko dla beneficjentów I etapu.
(AP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię