Dotacja musi wrócić do budżetu gminy. Sąd wydał wyrok

0
85

Mieszkanka gminy Lubin, która prowadzi Niepubliczne Przedszkole oraz Punkt Przedszkolny nie zwróciła gminnej dotacji, którą pobrała w nadmiernej wysokości na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych na terenie Polkowic.

W czerwcu 2015 r. ówczesny burmistrz Polkowic wydał decyzję nakazującą zwrot nadpłaconej dotacji. Decyzja ta podlegała weryfikacji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który potwierdził jej trafność, utrzymując ją w mocy. Przez lata mieszkanka gminy Lubin dochodziła swoich praw na drodze sądowej, ale bez powodzenia. Sądy administracyjne orzekające w sprawie – Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu a następnie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, utrzymały decyzję w mocy. Obecnie, zgodnie z wyrokami tych sądów i obowiązującym prawem nakładającym na burmistrza obowiązek dochodzenia należności budżetowych, podejmowane są czynności egzekucyjne zmierzające do zwrotu do budżetu Gminy Polkowice nienależnie pobranej w 2014 r. dotacji.

Rzeczone środki finansowe należą de facto do mieszkańców gminy Polkowice. Gdyby wróciły do budżetu gminy mogłyby być wydatkowane na zaspakajanie potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej, w tym w szczególności na realne wsparcie udzielane lokalnym przedsiębiorcom w tym jakże trudnym dla nich czasie.

źródło: Gmina Polkowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię