Rewitalizacja w toku

0
641

Pomimo okresu zimowego nie tracą tempa prace przy rewitalizacji stodoły wchodzącej w skład zabytkowego folwarku w Mściwojowie. Prace prowadzone są przez firmę MILL Building Consulting sp. z o.o. Wrocław.

Obecnie prowadzone są m.in. prace ziemne, rozbiórkowe, fundamentowe oraz działania obejmujące konstrukcję dachu. Przypomnijmy, iż remont obiektu możliwy jest dzięki dofinansowaniu z środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
(GM)