Zimowe półkolonie zakończone

0
243

W tym roku ferie zimowe w całym kraju odbywały się od 4 do 17 stycznia. Zimowy wypoczynek w formie półkolonii zorganizowały dla dzieci Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5. Wychowawcy prowadzący zajęcia, chcąc urozmaicić ten czas, przygotowali dla uczniów wiele ciekawych atrakcji i zajęć.W programie znajdowały się zajęcia edukacyjne, taneczne, plastyczne oraz artystyczne (warsztaty ceramiczne, wykonywanie mydełek, kolorowej mozaiki), sportowe rozgrywki wewnątrzszkolne, warsztaty gastronomiczne (pieczenie pizzy, rogalików) oraz projekcja filmu.
W ramach ferii zimowych skorzystano z oferty Jaworskiego Ośrodka Kultury – E-ferie z Panem Kleksem. Zorganizowano także edukacyjne spotkanie z policjantem, podczas którego uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach występujących w lokalnym środowisku.
Interesującą ofertę zajęć edukacyjno – rekreacyjnych urozmaicały zabawy na śniegu oraz spacery, w trakcie których dzieci mogły podziwiać zimowe, jaworskie pejzaże.
Wszystkie atrakcje organizowane były z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podczas półkolonii uczniowie mieli również zapewniony posiłek. Z tegorocznych półkolonii zimowych w jaworskich szkołach podstawowych skorzystało 158 dzieci. Półkolonie zimowe finansowane były ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
(UM)