Kontrole mundurowych w ramach akcji ZIMA

0
500

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaworze oraz Komisariatu Policji w Bolkowie w ramach tegorocznej akcji „Zima” cyklicznie dokonują sprawdzeń miejsc przebywania osób bezdomnych oraz tych, przebywających w trudnych warunkach. Dzielnicowi kontrolują w tym celu pustostany oraz ogródki działkowe, a przy okazji rozmawiają z działkowiczami o odpowiednim zabezpieczeniu swojego mienia na czas okresu zimowego.
Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze oraz Komisariatu Policji w Bolkowie podczas obchodów rejonu służbowego sprawdzają, czy osoby bezdomne lub zamieszkujące w trudnych warunkach nie potrzebują pomocy. Sprawdzenia dokonywane są w ramach akcji „Zima 2020/2021”, która ma charakter pomocowy i ma na celu zebranie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych, przekazywanie im wiadomości o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.
W tym celu w ramach obchodu rejonu służbowego dzielnicowi z jaworskiej komendy oraz z komisariatu w Bolkowie odwiedzają pustostany oraz ogródki działkowe. Policjanci sprawdzają warunki bytowe przebywających tam osób oferując jednocześnie możliwość pomocy.
Pobyt na terenie ogródków dzielnicowi wykorzystują, aby przeprowadzić rozmowy z działkowiczami. Przypominają właścicielom działek, żeby na okres zimowy rozważyć możliwość przewiezienia cenniejszego sprzętu w bezpieczne miejsce, a także by właściwie zabezpieczyć altany.
Jaworska policja prosi o informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których, życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Zachęcamy też do korzystania z aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której możemy oznaczać miejsca gdzie znajdują się osoby bezdomne, wymagające pomocy służb. Każde takie miejsce zostanie sprawdzone przez funkcjonariuszy.
Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie!
źródło: KPP w Jaworze