Nowy bus dla osób niepełnosprawnych

0
542

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 77.635,55 zł uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D, Gmina Dobromierz wzbogaciła się o nowy mikrobus Volkswagen Transporter Kombi specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.Wartość samochodu to kwota 144.990 zł, z czego 67.354,45 zł zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. Auto będzie codziennie dowozić 8 niepełnosprawnych uczniów, w tym 1 osobę poruszającą się na wózku, do specjalistycznych placówek kształcenia i rehabilitacji.
Celem programu jest likwidacja barier transportowych i zapewnienie równości szans osobom niepełnosprawnym.
(DBR)