Wicemarszałek z wizytą w Dobromierzu

0
451

Gminę Dobromierz odwiedził Grzegorz Macko, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Podczas wizytacji terenowej wójt Jerzy Ulbin zapoznał wicemarszałka z bieżącą realizacją inwestycji na terenie gminy w tym m.in. budową chodnika przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach, realizowaną przez GDKiA w celu poprawy bezpieczeństwa, widoczności i przepustowości w rejonie miejscowości (budowa chodnika, dwóch zatok autobusowych, przejścia dla pieszych, przebudowa zjazdów i odwodnienia).
Wicemarszałek zapoznał się również z efektem przebudowy dróg w sąsiedztwie Dobromierza. Inwestycja gminna polegająca na przebudowie drogi gminnej od DK34 do Serwinowa została dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 55,65 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2020 r. Z kolei przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dobromierz – Jugowa została wykonana przez Powiat Świdnicki przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
(DBR)