Droga powiatowa już gotowa

0
760

1,9 mln złotych kosztowała przebudowa drogi powiatowej nr 2794D na odcinku Dobromierz – Jugowa.
Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, budowę przepustów, wykonanie: podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W 35/50, warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 11 50/70, a także zjazdów, poboczy, robót w zakresie kształtowania terenu (humusowanie skarp, nasadzenia) oraz oznakowania poziomego i pionowego.
W czynnościach odbiorowych uczestniczył dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński, wójt Jerzy Ulbin, radny Powiatu Świdnickiego Krystian Ulbin, przedstawiciel wykonawcy Colas Polska Sp. z o.o. oraz projektant Mariusz Szyrner.
(DBR)