Rozpoczęła się najdroższa inwestycja w dziejach miasta!

0
808

Umowa na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków podpisana! Firma Miko-Tech Sp. z o. o. z Łazisk Górnych rozpoczęła ostatni – III etap realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na ternie aglomeracji jaworskiej”.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych, opiewa na kwotę 58 985271,15 zł, w tym dofinansowanie w wysokości do 85 % wydatków kwalifikowalnych, która jednocześnie jest najdroższą i największa inwestycją w dziejach miasta, prawie trzykrotnie przewyższającą wartość budowy basenu letniego. Gruntownie zmodernizowana oczyszczalnia wpłynie przede wszystkim na spadek ogólnych kosztów gminy związanych z oczyszczaniem ścieków po zamontowaniu nowoczesnych energooszczędnych urządzeń, możliwość przerobienia większej ilości ścieków oraz innych rodzajów zanieczyszczeń. Prace modernizacyjne potrwają trzy lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię