Rozpoczęła się najdroższa inwestycja w dziejach miasta!

0
832

Umowa na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków podpisana! Firma Miko-Tech Sp. z o. o. z Łazisk Górnych rozpoczęła ostatni – III etap realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na ternie aglomeracji jaworskiej”.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych, opiewa na kwotę 58 985271,15 zł, w tym dofinansowanie w wysokości do 85 % wydatków kwalifikowalnych, która jednocześnie jest najdroższą i największa inwestycją w dziejach miasta, prawie trzykrotnie przewyższającą wartość budowy basenu letniego. Gruntownie zmodernizowana oczyszczalnia wpłynie przede wszystkim na spadek ogólnych kosztów gminy związanych z oczyszczaniem ścieków po zamontowaniu nowoczesnych energooszczędnych urządzeń, możliwość przerobienia większej ilości ścieków oraz innych rodzajów zanieczyszczeń. Prace modernizacyjne potrwają trzy lata.