Nowy witacz w Świnach

0
835

Odwiedziny miejscowości Świny to doskonała okazja, aby zobaczyć wyjątkową rzeźbę. – W ostatnim czasie podjęliśmy decyzję o realizacji projektu rzeźby, efekt końcowy zaskakuje i przerósł nasze oczekiwania! Dzięki zdolnościom pana Damiana Gacka miejscowość Bolków i wieś Świny zyskały najlepszy i niepowtarzalny “witacz” w całej gminie, a może i w powiecie – pisze na swoim profilu sołectwo Świny.

Pomysłodawcy są dumni, że dzięki współpracy z Gminą Bolków i Burmistrzem mogli zrealizować tę inicjatywę. Projekt zawiera miłą niespodziankę dla osób podróżujących, dla turystów – w dolnej części drzewa została wycięta rama z miejscem na podpisy osób, które odwiedzą Świny. Każdy będzie mógł pozostawić po sobie ślad, do którego będzie miło powrócić. Miejsce na podpisy zostało umieszczone przy ścieżce z dala od drogi głównej w trosce o zachowanie bezpieczeństwa.

– Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które były zaangażowane w pracę przy rzeźbie na różnych etapach jej powstawania. Dziękujemy Burmistrzowi Panu Grzegorzowi Kucab za pomysł, który pojawił się długo przed realizacją projektu oraz za wsparcie podczas jego realizacji. Dziękujemy dekarzom, którzy postawili rusztowanie niezbędne do wykonania projektu! Krzysztof Stuchlak, Karol Jarosz i Krzysztof Szemberski – Panowie, bez Was by się nie udało. Dziękujemy naszemu arboryście Panu Damianowi Gacek za piękne dzieło sztuki! Za umiejętności, które przełożył Pan na czyny i za poświęcony nad rzeźbą czas. Efekt końcowy jest niesamowity. Dziękujemy również Państwu Halinie i Jerzemu Maziarz za pomoc, dbanie o czystość podczas prac i wsparcie w uprzątnięciu terenu oraz Panu Mateuszowi Boczuli za pomoc w pracach zabezpieczających. Dziękujemy również Panu Rafałowi Pręga za zadbanie o ciepłe posiłki dla wszystkich osób uczestniczących w pracach. Serdecznie podziękowania składamy również Sołtys Pani Paulinie Jarosz za zaangażowanie i doprowadzenie do realizacji projektu oraz Radnej Rady Miejskiej Pani Agnieszce Szemberskiej za wzorowe nadzorowanie przebiegu prac projektu. Dzisiaj możemy podziwiać efekty tej pracy – czytamy na profilu sołectwa.

Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świny oraz z budżetu gminy Bolków.

fot. Sołectwo Świny