Pogwizdów trzeci w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska

0
722

Sołectwo Pogwizdów otrzymało trzecią nagrodę w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2020. Wniosek, który złożyła gmina Paszowice, uzasadniając sukcesy społeczności Pogwizdowa, zyskał uznanie komisji konkursowej. Bogaty materiał zdjęciowy, który przygotowali wspólnie pracownicy urzędu oraz przedstawiciele sołectwa przedstawiał urok Pogwizdowa oraz dokonania mieszkańców. Było się czym pochwalić.

Serdeczne podziękowania dla Katarzyny Bącal i sołtysa Mariana Felsztyńskiego. Bez ich wkładu pracy nie udałoby się. Wielkie uznania dla wszystkich mieszkańców Pogwizdowa. Po raz kolejny przekonujemy się, że wspólnie można wiele!

Kilkanaście dolnośląskich gmin walczyło o laury w dwóch kategoriach „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa, w tym roku nie odbyły się wyjazdy terenowe komisji, a wybór laureatów obu kategorii został dokonany tylko na podstawie materiałów przesłanych z gmin.

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski już po raz dwunasty. To jeden z elementów wsparcia jakie Urząd przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Jego celem jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich, które staną się przykładem dla innych wsi do realizacji podobnych przedsięwzięć.

– Różnice punktowe były minimalne i walka trwała praktycznie do samego końca. Tym bardziej gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu i zachęcam do aktywności w kolejnych edycjach wszystkie dolnośląskie gminy. Dzięki takim inicjatywom jak ta pokazujemy, że warto być aktywnym i warto pokazywać własne osiągnięcia – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Do tegorocznej edycji konkursu, zgłoszono 17 wsi z 13 gmin, w tym do kat. „Najpiękniejsza Wieś” – 9 wsi, do kat. „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – 9 projektów. Do udziału w pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, zaproszeni zostali przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Posiedzenie Komisji na którym dokonano wyboru laureatów w obu kategoriach odbyło się 7 września.

III miejsce zajęła wieś Pogwizdów w gm. Paszowice. Pogwizdów swoją przygodę z Odnową Wsi rozpoczął w 2020 r. We wsi działa wiele współpracujących ze sobą organizacji ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów na czele. W niedługim czasie udało im się zrealizować kilka ciekawych projektów w tym : w ramach Działaj Lokalnie projekt pn. „Dawniej Długa Wieś, dziś Pogwizdów – przyjedź i zwiedź”, a w ramach Interreg V-A pieszą ścieżkę edukacyjną pn. „Ptasi Trakt”. Niezwykle ciekawym projektem zrealizowanym w okresie trwającej obecnie pandemii jest projekt pn. „Z wirusem walczymy – w Pogwizdowie galerie tworzymy”, który ma na celu wsparcie talentów artystycznych mieszkańców wsi. Jak mówią sami mieszkańcy- Pogwizdów wyróżnia się estetyką, porządkiem przestrzennym ale najbardziej aktywnością jej mieszkańców, dzięki którym w tak krótkim czasie udało się zmienić wieś zarówno pod względem wyglądu ale może przede wszystkim podejścia ludzi do wspólnej pracy na rzecz ich „małej Ojczyzny”.

(GP)