Proekologiczne przedszkolaki

0
623

Wiek przedszkolny to czas wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku trzeba dziecku pokazać potęgę i piękno otaczającego je świata, wzbudzić w nim odpowiedzialność wobec siebie i przyrody.

Wrzesień to miesiąc, w którym jak co roku dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bolkowie włączają się w akcję “Sprzątania Świata”. Jest ona dla nich atrakcyjną i aktywną formą edukacji ekologicznej. To rzeczywista lekcja ochrony środowiska, dzięki której uczymy się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety.

18 września br., po zajęciach dydaktycznych w grupach, dzielne i pełne zapału przedszkolaki wraz z nauczycielkami wyruszyły na wielkie porządkowanie ogrodu i terenu wokół przedszkola. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki.

– Cieszymy się, że śmieci z roku na rok jest coraz mniej – mówią nauczycielki i pracownicy przedszkola. Trzeba podkreślić, że od wielu lat przedszkole aktywnie włącza się we wszelkie działania mające na celu troskę o środowisko. W roku szkolnym 2019/2020 zgłosiliśmy swój udział w projekcie organizowanym przez Urząd Miejski w Bolkowie. Naszym hasłem sztandarowym w tym projekcie były słowa: „Za elektrośmieci drzewka posadzą dzieci”. Zadaniem uczestników było przeprowadzenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie przedszkola. Głównym celem takich działań jest podniesienie wiedzy i świadomości na temat zasad postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz inicjowanie i podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. Bardzo często nie wiemy co zrobić z niepotrzebnym sprzętem AGD czy RTV. Czasami popsute sprzęty zaśmiecają lasy, pobliskie rowy lub zajmują niepotrzebne miejsca gdzieś w domu, czy garażu. Taka zbiórka to również okazja do zrobienia porządków. Co prawda okres pandemii przeszkodził nam w pełnej realizacji tego działania, niemniej jednak udało się nam zebrać wiele niepotrzebnych odpadów. Zużyte sprzęty trafiły do PSZOK-u w Wierzchosławicach. Do akcji włączyły się całe rodziny. Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji tej akcji składamy Urzędowi Miejskiemu w Bolkowie, państwu Ewie i Robertowi Zywertom, pani Agnieszce Kucofaj oraz innym pracownikom przedszkola.

Na podsumowanie naszego ekologicznego projektu 18 września br. do przedszkola przybyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Bolkowie – podinspektor ds. gospodarki leśnej i rolnictwa Kamil Jędrzejczyk oraz inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Karolina Kuryło. Goście przedstawili dzieciom bardzo ciekawe wiadomości dotyczące zasad pobytu w lesie, dbania o środowisko naturalne, jak ważne są drzewa w życiu człowieka i zwierząt, jakie są zasady segregacji odpadów w domach. Dzieci zadawały bardzo dużo pytań, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. Pani Karolina i pan Kamil podarowali dzieciom sadzonki drzew oraz ulotki na tematy ekologiczne. Drzewka zaś wspólnie posadzimy w ogrodzie przedszkolnym. Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Małgorzata Węsek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię