Nowa droga w Moskorzynie

0
94

Cała inwestycja obejmie ok. 2 km drogi i będzie realizowana w trzech etapach. Jako pierwszy naprawiany będzie odcinek przy świetlicy wiejskiej. Zakończenie prac na tym etapie zaplanowano na grudzień tego roku. Inwestycję wartą ok. 9 mln zł sfinansuje Gmina Polkowice.

Mieszkańcy Moskorzyna czekali wiele lat na remont biegnącej przez wieś drogi.  Jest kręta, zbyt wąska i pełna nierówności. Rzutowało to nie tylko na komfort jazdy użytkowników, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców wsi. W sprawie remontu drogi odbyło się wiele konsultacji społecznych. Na podstawie uwagi i sugestii mieszkańców Moskorzyna powstał projekt remontu. Uwzględnia on m. in. przebudowę i rozbudowę drogi, stworzenie chodnika i zjazdów do posesji, a na szczególnie niebezpiecznych łukach w pobliżu świetlicy wiejskiej – poszerzenie jezdni i wzmocnienie poboczy.

– Dotrzymujemy słowa danego mieszkańcom. Okazuje się, że nawet w tak trudnej sytuacji jak pandemia koronawirusa, można realizować inwestycje poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców. A szczególnie takie, na które czekali od wielu lat – mówił Łukasz Puźniecki Burmistrz Polkowic.

Remontem drogi w Moskorzynie zajmie się Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z który przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych już podpisali umowę. Z rozpoczęcia przebudowy drogi powiatowej w Moskorzynie cieszy się sołtys Dorota Szubała, która wraz z całą Radą Sołecką przewodziła staraniom o rozpoczęcie tej inwestycję u samorządowców. Teraz może cieszyć się wraz z innymi z podpisania umowy.

– Mogę powiedzieć tylko jedno: z całego serca dziękuję burmistrzowi Polkowic za tę przebudowę, którą dziś symbolicznie rozpoczęliśmy. Dziękuję zwłaszcza w imieniu naszych dzieci, które najbardziej były narażone na niebezpieczeństwo wynikające z ruchu samochodów na wąskiej i krętej drodze – mówi Dorota Szubała sołtys Moskorzyna.

Cała inwestycja obejmie ok. 2 km drogi i będzie realizowana w trzech etapach. Jako pierwszy naprawiany będzie odcinek przy świetlicy wiejskiej. Zakończenie prac na tym etapie zaplanowano na grudzień tego roku. Remont całego, dwukilometrowego odcinka, będzie kosztował ok. 9 mln zł. W ramach tych środków powstanie także m. in. 800 m kw. chodnika oraz nowe odwodnienie – betonowa kanalizacja deszczowa.