Mniej azbestu w gminie Mściwojów

0
493

19 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Mściwojów rozpoczęły się pierwsze prace mające na celu usunięcie popularnego niegdyś pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych. Realizacja zadania planowana jest do
28 czerwca 2020 r.W tegorocznym naborze wniosków, do konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wpłynęło 24 wnioski. Zgodnie z uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 15.06.2020 r. wśród zakwalifikowanych do dofinansowania zadań jest również projekt Gminy Mściwojów obejmujący demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mściwojów. Przewidywana do usunięcia ilość azbestu to ponad 40 Mg.
źródło i fot. UG Mściwojów