Dyrektor jaworskiego sanepidu na emeryturze

0
1210

Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk pożegnała dyrektora jaworskiego sanepidu Ryszarda Tchorowskiego, który przeszedł na emeryturę. , poprzedziło kolejne już posiedzenie sztabu kryzysowego powiatu jaworskiego.Ryszard Tchorowski pełnił funkcję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego przez 26 lat, a od roku 1999 także był dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze. Obecnie obowiązki PPIS oraz dyrektora PPSSE pełni Krystyna Wyzina, wieloletnia pracownica stacji epidemiologicznej.

fot. Starostwo Powiatowe