Jest wsparcie dla infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

0
529

8 lipca, prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Krystian Ulbin podpisał umowy z grantobiorcami na kwotę 114.795 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
– Skutecznie wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju, wspierając zarówno inwestycje gmin, jak i organizacji pozarządowych, które są najbliżej mieszkańców – podkreśla Krystian Ulbin, prezes LGD.
W ramach grantu „Razem dla Sołectwa” wsparcie otrzymali:
* Fundacja Dobrego Startu w kwocie 25 tys. zł na zadanie pn. „Aktywizacja przez sport – budowa boiska rekreacyjnego”.
* Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie w kwocie 40 tys. zł na zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz na zadanie pn. Siłownia plenerowa „Aktywność na świeżym powietrzu”.
* Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu w kwocie 25 tys. zł na zadanie pn. „Zbudujmy Razem Aktywną Wioskę”.
* Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Promocji Wsi Grodziszcze “Sztafeta Pokoleń” w kwocie 24.795 zł na zadanie pn. „Wkręć się w rower”.
Dzięki uzyskanemu wsparciu w gminie Dobromierz powstanie: boisko rekreacyjno – sportowe w Dobromierzu wraz z potrzebną infrastrukturą, w tym stojakami na rowery; altana przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem terenu; siłownia zewnętrzna w Gniewkowie.
(DBR)