Absolutorium dla wójta Męcinki

0
241

Podczas XXI Sesji Rady Gminy Męcinka, która odbyła się 30 czerwca br. Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium. W sesji wzięło udział 14 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Męcinka, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informacje z działalności za okres od ostatniej sesji, a także podsumowanie 2019 roku. 11 milionów pozyskanych dotacji, utworzenie pierwszego w historii gminy żłobka, realizacja inwestycji za kwotę 5 milionów złotych, niski poziom zadłużenia gminy (21,9 %) oraz wzrost wartości mienia komunalnego o 5 milionów złotych to tylko niektóre wskaźniki rozwojowe, które wymienił wójt, a które zyskały aprobatę radnych gminy Męcinka.

Podczas sesji radni rozpatrzyli i podjęli również uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach za rok 2019; zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Wójta Gminy Męcinka; przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka; udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego; emisji obligacji komunalnych; zmiany budżetu Gminy Męcinka na 2020 rok; zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2020 – 2025; a także zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jawor przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor.

– To absolutorium dedykuję kierownictwu i pracownikom Urzędu Gminy w Męcince, Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, ochotniczym strażom pożarnym oraz wszystkim innym osobom i podmiotom, z którymi mam przyjemność współpracować – podsumował na zakończenie wójt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię