Będzie samochód dla OSP Kaczorów

0
961

24 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczanie promesy na zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kaczorowie.

Inwestycja ta będzie jednocześnie stanowiła wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na zakup samochodu zostały zaplanowane środki finansowe z następujących źródeł: dotacja Gminy Bolków 200.000 zł, dotacja budżetowa ze środków KSRG 210.000 zł, środki finansowe NFOŚiGW / WFOŚiGW 335.000 zł, umowa darowizny Lasy Państwowe: 1.000 zł oraz wkład własny jednostki OSP w Kaczorowie – informuje burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab.